SOSYAL SORUMLULUK
“Dünden Bugüne Giyim Kültür ve Moda” Kitabı

Mithat Giyim, ilk çağlardan günümüze giyim –kuşam kültürünü kapsayan “Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda” isimli kitabıyla kültür ve yazın dünyasına katkıda bulunuyor. Kitap prehistorya döneminden bugüne giyim kültürüne, üstelik Osmanlı-Türk sentezini de içine alarak yaklaşan tek kitap olma özelliğini taşıyor.

Numaralı olarak 1000 adet basılan kitap, Mithat Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı A. Tahir Gürsoy tarafından yazıldı. Kitap 4 bölümden oluşuyor: Eski Anadolu Uygarlıklarında Giyim Kültürü, Anadolu Halk Giysileri (folklor), Batı Giyim Tarihi ve Osmanlı -Türk Modası.

1937 yılından bu yana giyim sektöründe var olan Mithat Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gürsoy tarafından hazırlanan kitap, moda dünyasının profesyonelleri ve tüm tüketici kitlesi için giyim kuşam dünyasını irdeleyen bir kaynak eser niteliğindedir.

Kitap, Türkiye’nin son 25 yılda tekstil ve hazır giyim imalat ve ticaretinde göstermiş olduğu başarının bir rastlantı olmadığını, Mezopotamya ve Türkiye’nin, dünya kültür ve giyim tarihinin gerçek kaynağı olduğunu anlatıyor.

Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda’nın yayınlanan bu birinci cildinin ardından, ikinci ve üçüncü ciltleri de hazırlanarak yakın zamanda tekstil ve moda dünyasının hizmetine sunulacak.