SOSYAL SORUMLULUK
“Başarı Adım Adım” Kitabı

Mithat Giyim’in topluma ve kültüre katkı misyonunun bir halkası olan “Başarı Adım Adım” kitabı; sağlıklı nesillerin yetişmesi için hazırlanmış “Başarılı İnsan Başarılı Yaşam Projesi” kapsamında yayınlanan bir eserdir. Amacımız ebeveyn-çocuk ilişkilerinin sağlam temellere oturmasına katkıda bulunmak ve bugünün çocukları ve gençleri ile sağlıklı ilişkiler kurarak kendine güvenli, topluma faydalı nesillerin yetişmesine destek olmaktır.

Sade, akıcı bir dil ile çocukların ağzındanmış gibi yazılan kitap, bu konuda uzmanlığı takdir edilen değerli yazarlarımızdan Sayın Dr. Erdal Atabek tarafından kaleme alınmış ve Sayın Piyale Madra ‘nın karikatürleri ile zenginleştirilmiştir.

Kitap tüm Mithat Selection Mağazaları, Remzi Kitapevleri ve birçok Migros mağazasında satılmaktadır.

Kitabın tüm gelirleri Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV (Türkiye eğitim Gönüllüleri) vakfına bağışlanmıştır. TEGV 7 – 16 yaş arası çocukların akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, eleştiren, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen bireyler olmasını desteklemek amacı ile Milli Eğitim müfredatına paralel eğitim programları uygulamaktadır.